Wychodzenie

Opuszczasz właśnie Fora Battlefield. Kliknij ten link, aby przejść do https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Livens_Large_Gallery_Flame_Projector.