Wychodzenie

Opuszczasz właśnie Fora Battlefield. Kliknij ten link, aby przejść do https://s22.q4cdn.com/894350492/files/doc_financials/2019/q3/Q3-FY19-Prepared-Remarks-FINAL.pdf.