Wychodzenie

Opuszczasz właśnie Fora Battlefield. Kliknij ten link, aby przejść do https://support.microsoft.com/en-us/help/4028685/windows-10-get-the-fall-creators-update.