Wychodzenie

Opuszczasz właśnie Fora Battlefield. Kliknij ten link, aby przejść do https://windowsreport.com/mouse-lag-windows-10/.