Wychodzenie

Opuszczasz właśnie Fora Battlefield. Kliknij ten link, aby przejść do https://www.ea.com/neverbethesame.