Wychodzenie

Opuszczasz właśnie Fora Battlefield. Kliknij ten link, aby przejść do https://www.ppe.pl/news/129760/apex-legends-ea-wyniki-na-gieldzie.html.