Wychodzenie

Opuszczasz właśnie Fora Battlefield. Kliknij ten link, aby przejść do https://www.reddit.com/r/battlefield_live/comments/6pqu43/cte_weapon_assignments_that_came_with_brusilov/.